• Skattesystemet i Spanien

  Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det spanske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i Spanien? Du anses for bosiddende i [...]
 • Få tjek på selvangivelse 2019
  Mandag den 9. marts 2020 kan ca. 85 % af os se vores årsopgørelse for 2019 ved at gå ind på den personlige skattemappe på skat.dk. Har du korrektioner hertil, kan disse samtidig foretages elektronisk. For ca. 15% vedkommende mangler der data [...]
 • forskudsopgørelse 2020
  Er du blevet udstationeret? Har du købt hus i udlandet? Har du arbejdet hen over landegrænserne? Eller haft indtægter fra udlandet? Ja, så er der god grund til, at du [...]
 • udstationering
  Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]
 • I november er den foreløbige skatteansættelse for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

 • Hvis du skal arbejde i Spanien, afhænger din skattemæssige situation af mange faktorer så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej [...]
 • Beskatningen af pensioner i Spanien afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til Spanien, [...]
 • Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra spanske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  interne spanske og interne danske skatteregler. Har du [...]