Skattesystemet i Spanien

skattesystemet i spanien

Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det spanske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i Spanien?

Du anses for bosiddende i Spanien, hvis du opholder dig i landet i mere end 183 dage i kalenderåret, eller hvis midtpunktet for dine livsinteresser er i Spanien.

Som bosat bliver du beskattet af din globale indkomst og formue. Indkomstskatten går fra 19 –  45 %, hvor de 45 % nås ved en skattepligtig indkomst på 60.000 euro.

Kapitalindkomst beskattes dog med mellem 19 – 23 %, hvor de 23 % nås ved en kapitalindkomst på 50.000 euro.

Læs mere om beskatning af indkomst fra spanske kilder

Mere om skattesystemet i Spanien

Derudover skal du som bosiddende i Spanien betale formueskat på ca. 0,2 – 2,5 % af nettoformuer der overstiger 700.000 euro. De 2,5 % nås ved en nettoformue på 10.695.996 euro. I Danmark har vi som bekendt ikke en generel  formueskat. Her vil der således ofte ligge en merskat i forhold til dansk beskatning.

Ikke-bosiddende skattepligtige i Spanien, skal betale spanske indkomstskatter på typisk 24 %.

Personer, der udstationeres til Spanien, kan under visse betingelser vælge 24 % beskatning i maksimalt 5 år på løn op til 600.000 Euro (læs mere om udstationering her)

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.