Pensionsmodtager i Spanien

Beskatningen af pensioner i Spanien afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om.

Hvis du flytter fra Danmark til Spanien, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner, livrenter, folkepension og ATP  blive beskattet i Danmark. I princippet kan Spanien som bopælsland også beskatte de danske pensioner, men skal så give nedslag i den spanske skat for betalt dansk skat på pensionen. Da den danske skat stort set altid er højere end den spanske, vil der reelt ikke skulle betales skat i Spanien af sådanne pensioner.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.