Indkomster fra spanske kilder

Hvis du som bosiddende i Danmark modtager indkomster fra spanske kilder, vil beskatningen af disse være bestemt af  interne spanske og interne danske skatteregler.

Har du fx lejeindtægter, ejendomsavancer, udbytter og royalties vil disse blive beskattet i Spanien som kildeland og i Danmark som bopælsland, hvor Danmark så vil give nedslag i den danske skat for den spanske skat efter et creditprincip.

Kontakt os på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.