Frister for spanske selvangivelser

spansk selvangivelse

Her finder du en oversigt over fristerne for indgivelse af selvangivelser i Spanien for skatteåret 2020:

  • Personer, der er bosiddende i Spanien, skal for indkomster i 2020 indgive spansk selvangivelse senest 30. juni 2021. Hvis personen også er forpligtet til at lave spansk formueselvangivelse, er fristen ligeledes 30. juni 2021.
  • Er personen forpligtet til at indsende formular 720 vedrørende information om værdier uden for Spanien, er fristen for 2020 den 31. marts 2021.
  • For personer, der har status som ikke-residente i Spanien (dvs. personer, der kun er skattepligtige af indkomster fra spanske kilder), er fristen 1. december 2021 for indkomster i 2020. Danske statsborgere, der ikke er bosiddende i Spanien, men som ejer fast ejendom i Spanien, er forpligtet til hvert år at indsende spansk selvangivelse som begrænset skattepligtige (no residente)