Arbejde i Spanien

Din skat ved arbejde i Spanien kan variere fra 0% til ca. 55 % afhængig af din skattemæssige situation i Spanien og i Danmark.

Hvis der opstår dobbeltbeskatning mellem Spanien og Danmark, er der minimum 16 forskellige skattekombinationer lige fra ingen beskatning, over middel beskatning til høj beskatning.

Opstår der ikke dobbeltbeskatning, er det vigtigt at kende de spanske skatteregler.

Spanien har dels en almindelig indkomst- og formuebeskatning for bosiddende (“residente”). Indkomstskattesatserne på løn når op på 45%, når årsindkomsten overstiger 60.000 euro. Kapitalindkomst fx renter og udbytter beskattes med 19-23%. Derudover skal bosiddende betale formueskat af deres samlede formueværdier, hvis nettoformuen overstiger 700.000 euro med satser fra 0,2-2,5%.

Spanien har også en særlig expat skatteordning med en proportionalskat på 19% for personer fra EØS området. Denne regel gælder i maximalt 6 år og kan kun bruges under visse betingelser bl.a. at ansættelsen er opstået som en invitation fra en spansk arbejdsgiver til at udføre arbejde som ekspert i Spanien. Udover at skattesatserne i denne expatordning er lavere end den almindelige indkomstbeskatning, er denne ordning interessant derved, at personen der er omfattet af denne ordning betragtes som ikke bosiddende i Spanien (“no residente”). Det har den interessante konsekvens, at personer omfattet af denne ordning ikke bliver beskattet i Spanien af andre indkomster end løn og indkomster. Herved undgår personen af betale spansk skat af alle former for renter, avancer og udbytter, der stammer fra ikke spanske kilder. Samtidig gælder det, at formueskatten kun omfatter formue placeret i Spanien og dermed ikke formue placeret udenfor Spanien.

Spanske skatteregler kan også være meget økonomisk interessante, hvis arbejdet i Spanien ikke overstiger 183 dage i kalenderåret, eller hvis man arbejder offshore som bosat i Spanien.

I mange tilfælde vil dine indkomster blive beskattet lavere i Spanien end i Danmark. Dette gælder beskatningen af løn både under den almindelige indkomstbeskatning og under den særlige expatordning samt på afkast af formue. I andre tilfælde kan dine indkomster blive beskattet højere i Spanien end i Danmark. Dette gælder fx social skat, avanceskat ved salg af ejendomme og skat på formue.

Der er således gode grunde til at undersøge det samlede skattebillede, hvis du begynder at arbejde i Spanien.

Du er velkommen til at kontakte Inwema på info@inwema.dk, hvis du har brug for hjælp.